Historie

Net als bij vele blaasorkesten het geval is, vindt de kapel zijn oorsprong in het Carnavalsgebeuren. We schrijven dan het jaar 1973. Om ook buiten de specifieke Carnavalsevenementen iets te kunnen doen wordt tevens wat Egerländer en aanverwante muziek aangeschaft waarmee toen eigenlijk al de basis is gelegd voor de hedendaagse vereniging.

Na een aantal succesvolle jaren binnen het Tilburgse Carnavalsgebeuren wordt hier in 1979 definitief een punt achter gezet om verder door het leven te gaan als Egerländerkapel. De uniformering was hier reeds op aangepast als ook de ons eerder door het publiek toebedeelde naam “De Walddrums”.

Geleidelijk wordt hierna ook het instrumentarium aangepast aan de gekozen muziekrichting en in 1984 wordt de kapel uitgebreid met een zanggroepje en een geluidsinstallatie. 

Het ontwerp van onze toenmalige (rode) uniformering stamt uit 1988. Uiteraard hebben we door de jaren wel het een en ander aan moeten passen door de letterlijke groei van diverse orkestleden.

Ter gelegenheid van het vijftien jarig bestaan in april 1988 wordt een donateursactie opgestart. Tot op de dag van vandaag heeft de kapel hierdoor een zeer gewaardeerde aanhang. Dat de liefde van twee kanten komt blijkt telkens uit de overweldigende belangstelling bij de donateursconcerten in het voor- en najaar. 

In 1998 verschijnt in het kader van het zilveren jubileum de eerste cd. Die Walddrum Musikanten zijn graag geziene gasten bij steeds terugkerende openbare evenementen zoals De Tilburgse Kermis, de viering van Koningsdag en dergelijken.

Ook in Verzorgingshuizen in Tilburg en omgeving kom je ons met regelmaat tegen. Op deze manier brengen wij graag onze muziek naar de mensen die om gezondheidsredenen niet altijd in de gelegenheid zijn naar onze muziek toe te komen.

In april 2003 bestond de kapel 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd tijdens het feestprogramma, de tweede cd gepresenteerd.

De kapel prijst zich gelukkig met een vaste kern van muzikanten waarvan een aantal al vanaf de beginjaren aan de vereniging verbonden zijn. Gezien het aantal jaren dat het orkest bestaat is hierbinnen, net als in heel Nederland, ook sprake van enige vergrijzing. Door de 24 uurseconomie is het aantrekken van nieuwe muzikanten er zeker niet makkelijker op geworden. Maar bespeelt U een instrument en voelt U zich door deze site aangesproken, schroom dan niet en neem gerust eens vrijblijvend contact op met het secretariaat of één van onze leden. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen.

In 2018 hebben wij ons 45-jarig bestaan gevierd. Daar ons (rode) uniform, uit 1988, door het vele dragen wel aan vervanging toe was heeft de vereniging zich ter gelegenheid van dit jubileum geheel in het nieuw gestoken. Ook hebben we ons welbekende logo eens onder de loep gelegd om ook dit weer aan de eisen destijds te laten voldoen.

Het jubileumconcert wat we in november 2018 georganiseerd hebben is enorm goed bezocht. Dit kan u, mede door de enorme belangstelling van de diverse media, eigenlijk niet ontgaan zijn. U als trouwe bezoeker heeft ons in groten getale bezocht. Voor ons als kapel, mede hierdoor, een enorm mooi jaar welke er één is om nooit te vergeten. Op naar de 50 jaar !!!

Bestuur en Leden van, “Die Walddrum Musikanten”.