Vrienden van “Die Walddrum Musikanten”


Een vereniging draaiende houden in deze tijd is niet eenvoudig.
Ooit hadden we in Tilburg een bloeiende muziekcultuur. Echter door vergrijzing en andere interesses bij de jongere generatie zijn steeds meer verenigingen opgehouden te bestaan.
Wij prijzen ons gelukkig dat we met onze kapel het 50-jarig jubileum mogen vieren.

Het lukt ons steeds weer de bezetting op peil te houden, zodat we op verantwoorde wijze optredens kunnen verzorgen.
Al onze muzikanten lopen er keurig gekleed bij, hebben een instrument van de vereniging en betalen daar een jaarlijkse contributie voor. Maar daar zijn de kosten niet mee gedekt.

Enkele optredens per jaar genereren een beperkte opbrengst. Sinds 1988 wordt onze kapel financieel gesteund door een grote groep donateurs. Als dank daarvoor organiseren wij jaarlijks het voorjaars– en najaarsconcert.

In de aanloop naar het 50-jarig bestaan zijn we erin geslaagd enkele zakelijke contacten te interesseren voor onze vereniging. Dit resulteert al enkele jaren in zowel financiële als ook materiële bijdragen. Dankzij deze financiële injectie, van zoals wij ze hebben genoemd de Vrienden van “Die Walddrum Musikanten”, werd het mogelijk om de verouderde muziekinstallatie te vervangen en konden we zelfs voor onze kleinkoper-sectie, mede dankzij steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 5 nieuwe flügelhorns bestellen !! Die hopen we begin 2023 in ontvangst te mogen nemen.